Přihláška:  
             
  Přihlásit se je možné telefonicky, faxem u pana Karla Kostky nebo vyplněním tohoto formuláře.  
     
             
  Jméno:        
  Věk:        
  Termín:        
  Adresa:        
  Tel.,Fax:        
  E-mail:        
             
  Záloha 50,- Euro na Konto 153 974260/0300, CSOB IBAN CZ8303000000000153974260
Doplatek do plné výše dle ceníku po příjezdu.

    
 
             
      Přihláška ke stažení:  prihlaska.doc      
 
© ACS Networks group s.r.o. , 2007